Industrogradnja Grupa   Ured za rješavanje imovinskih i pravnih pitanja
vezanih uz trgovačko društvo Industrogradnja grupa d.d. Zagreb
i sve pravne prednike tog društva


Trgovačko društvo Industrogradnja grupa d.d. Zagreb krajem 2016. godine pripojeno je trgovačkom društvu ISTO d.d. Varaždin, da bi, s danom 31. svibnja 2017. godine, trgovačko društvo ISTO d.d. bilo podijelienjo, uz izdvajanje novoosnovanih trgovačkih društava ISTO Grupa d.d. Varaždin i Industrogradnja d.d. Varaždin.

Sva tri društva - ISTO d.d. Varaždin (sada u stečaju), ISTO Grupa d.d. Varaždin i Industrogradnja d.d. Varaždin - ravnopravni su (ali ograničeni) pravni slijednici trgovačkog društva Industrogradnja grupa d.d. Zagreb, pri čemu je podjela imovine, obveza i pravnih odnosa uređena Planom podjele, koji je sastavni dio Odluke odnosno Rješenja (o podjeli) Trgovačkog suda u Varaždinu (koje nije pobijano).

Imovina, obveze i pravni odnosi koji eventualno nisu obuhvaćeni Planom podjele dijele se sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Ured za rješavanje imovinskih i pravnih pitanja podržavaju te u njegovom radu sudjeluju svi pravni slijednici trgovačkog društva Industrogradnja grupa d.d. Zagreb


Ured za rješavanje imovinskih i pravnih pitanja
Zagreb, Kennedyjev trg 2

Radno vrijeme: utorkom od 8 do 10h i četvrtkom od 15 do 17h

Mobitel: ++385 (91) 57 17 702

office@industrogradnja.hr



1) Zahtjevi za izdavanje tabularnih isprava, brisovnih očitovanja te sklapanje sporazuma ili aneksa ugovora radi rješavanja vlasničkih i drugih pravnih pitanja mogu se podnijeti neposredno u Uredu ili mailom na naznačenu adresu

2) Plan podjele trgovačkog društva ISTO d.d. može se zatražiti mail porukom


Industrogradnja d.d. Varaždin